[1]
จิตต์กล้า ก., “สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism”, gshskku, vol. 9, no. 1, pp. 212–238, Jun. 2020.