[1]
ฤทธิ์ศรีธร อ., “ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat”, gshskku, vol. 7, no. 2, pp. 134–161, Dec. 2018.