[1]
พลบุญ พ., “การวิเคราะห์การแปลบทละครเวที : ปัญหาและอิทธิพลที่มีต่อข้อผิดพลาด ; An Analysis of Stage Play Script Translation: Problems and Factors Contributing to Errors”, gshskku, vol. 7, no. 2, pp. 361–391, Dec. 2018.