ฤทธิ์ศรีธร อ. ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 134–161, 2018. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/150147. Acesso em: 22 feb. 2024.