(1)
ฤทธิ์ศรีธร อ. ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat. gshskku 2018, 7, 134-161.