[1]
จิตต์กล้า ก. 2020. สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE. 9, 1 (Jun. 2020), 212–238.