[1]
ชัยรัตน์ ศ. 2018. “กิริ” กับ “นินโจ”: “หน้าที่” กับ “ความรู้สึกและความปรารถนา” ในวรรณกรรมญี่ปุ่นยุคระบบศักดินา ; “GIRI” (duty) and “NINJŌ” (feeling): Obligation and Desire in Japanese Literature of the Feudal Era. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE. 7, 2 (Dec. 2018), 91–110.