[1]
บุญรัตน์ ว., “บันทึกเศร้าสาวเกาหลี”, Husojournal, vol. 13, no. 1, pp. 191–196, Aug. 2017.