[1]
สังขดวง ธ. and รุ่งช่วง จ., “การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต”, Husojournal, vol. 13, no. 1, pp. 135–168, Aug. 2017.