[1]
แสงมณี ว. and ธนาวุฒิ ช., “การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี”, Husojournal, vol. 13, no. 1, pp. 69–102, Aug. 2017.