[1]
ภักดีคำ ศ., ““ล้านนา” ใน ‘ทักษิณ’: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม”, Husojournal, vol. 13, no. 1, pp. 9–36, Aug. 2017.