[1]
ภักดีคำศ., ““ล้านนา” ใน ‘ทักษิณ’: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม”, Husojournal, vol. 13, no. 1, pp. 9-36, 1.