ภักดีคำ ศ. “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 9–36, 2017. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625. Acesso em: 4 feb. 2023.