ภักดีคำศ. “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Journal of Humanities and Social Sciences, v. 13, n. 1, p. 9-36, 11.