(1)
บุญรัตน์ ว. บันทึกเศร้าสาวเกาหลี. Husojournal 2017, 13, 191-196.