(1)
สังขดวง ธ.; รุ่งช่วง จ. การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต. Husojournal 2017, 13, 135-168.