(1)
แสงมณี ว.; ธนาวุฒิ ช. การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี. Husojournal 2017, 13, 69-102.