(1)
ภักดีคำ ศ. “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Husojournal 2017, 13, 9-36.