(1)
ภักดีคำศ. “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Husojournal 1, 13, 9-36.