[1]
บุญรัตน์ ว. 2017. บันทึกเศร้าสาวเกาหลี. Journal of Humanities and Social Sciences. 13, 1 (Aug. 2017), 191–196.