[1]
สังขดวง ธ. and รุ่งช่วง จ. 2017. การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต. Journal of Humanities and Social Sciences. 13, 1 (Aug. 2017), 135–168.