[1]
ภักดีคำ ศ. 2017. “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Journal of Humanities and Social Sciences. 13, 1 (Aug. 2017), 9–36.