[1]
ภักดีคำศ. 1. “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Journal of Humanities and Social Sciences. 13, 1 (1), 9-36.