[1]
ฤทธิ์ชัย ฐ. และ ชาญสุวรรณ ป. ., “กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในงานแสดงคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด โชว์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 13–26, เม.ย. 2022.