[1]
ชมดี ช. และ กมลสัจจะ ว., “ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิง: จากวรรณกรรมสอนสตรี สู่ละครเรื่องเมียอาชีพ (PERFECT WIFE)”, jlarus, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 143–157, เม.ย. 2022.