[1]
สุขวิน ไ., “แนวทางการวิเคราะห์ความอยู่รอดของวงดนตรีในช่วงสถานการณ์โควิด 19”, jlarus, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 384–398, พ.ย. 2021.