ฤทธิ์ชัย ฐ.; ชาญสุวรรณ ป. . กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในงานแสดงคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด โชว์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน). วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 13–26, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255466. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.