(1)
เหมาะประมาณ ณ.; พสุนนท์ ป. . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์. jlarus 2022, 4, 27-40.