(1)
ชมดี ช.; กมลสัจจะ ว. ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิง: จากวรรณกรรมสอนสตรี สู่ละครเรื่องเมียอาชีพ (PERFECT WIFE). jlarus 2022, 4, 143-157.