(1)
เรือนคำ ณ.; สุธาสิโนบล ก. การเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย กับการศึกษาไทย 4.0. jlarus 2022, 4, 128-142.