(1)
สุขวิน ไ. แนวทางการวิเคราะห์ความอยู่รอดของวงดนตรีในช่วงสถานการณ์โควิด 19. jlarus 2021, 3, 384-398.