(1)
หงส์นภาดล ว. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: คำจำกัดความจากนิยามต่างมุมมอง. jlarus 2021, 3, 344-358.