กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและระดับความดันโลหิตสูงในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ ในตำรวจที่เข้ารับการรักษาและการตรวจสุขภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy