1.
ทองปานดีอ, เดโชชัยอ, ดำรงวัฒนะจ, แขน้ำแก้วเ. A STUDYING THE PROCESS OF TRANSFORMABLE PRODUCT FROM COCONUT SHELL CASE STUDY : BAN KHOK WUA COCONUT SHELL HANDICRAFT GROUP MOO 1 CHAI BURI SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHATTHALUNG PROVINCE. JMND [Internet]. 2017Jun.30 [cited 2020Oct.23];4(1):100-12. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153208