1.
เที่ยวแสวงท, เดโชชัยอ, ดำรงวัฒนะจ, แขน้ำแก้วเ. TO STUDY THE WISDOM OF THE CARVE SHADOW PUPPET CASE STUDY : CARVE SHADOW PUPPET COMMUNITY ENTERPRISE. BANSUANJAN COMMUNITY, MUANG DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT. JMND [Internet]. 2017Jun.30 [cited 2020Oct.23];4(1):90-9. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153205