ทองปานดีอรอนงค์, เดโชชัยอุดมศักดิ์, ดำรงวัฒนะจิตติมา, and แขน้ำแก้วเดโช. “A STUDYING THE PROCESS OF TRANSFORMABLE PRODUCT FROM COCONUT SHELL CASE STUDY : BAN KHOK WUA COCONUT SHELL HANDICRAFT GROUP MOO 1 CHAI BURI SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHATTHALUNG PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 4, no. 1 (June 30, 2017): 100-112. Accessed October 23, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153208.