ทองปานดีอ., เดโชชัยอ., ดำรงวัฒนะจ., and แขน้ำแก้วเ. “A STUDYING THE PROCESS OF TRANSFORMABLE PRODUCT FROM COCONUT SHELL CASE STUDY : BAN KHOK WUA COCONUT SHELL HANDICRAFT GROUP MOO 1 CHAI BURI SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHATTHALUNG PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 4, no. 1, June 2017, pp. 100-12, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153208.