เที่ยวแสวงท., เดโชชัยอ., ดำรงวัฒนะจ., and แขน้ำแก้วเ. “TO STUDY THE WISDOM OF THE CARVE SHADOW PUPPET CASE STUDY : CARVE SHADOW PUPPET COMMUNITY ENTERPRISE. BANSUANJAN COMMUNITY, MUANG DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 4, no. 1, June 2017, pp. 90-99, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153205.