[1]
ดลเจิมอ., ชุมวิสูตรส., รักษ์ปวงชนว., เทพทองว., and บุณยธนะจ., “THE EXAMINING AND TRUTH FINDING IN OBJECTS COLLECTED BY AN INQUIRY OFFICIAL”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 4720-4727, Jan. 2020.