[1]
ดำรงค์กูลสมบัติว., สมใจส., and เกิดวิชัยน., “ANTECEDENTS OF CUSTOMER LOYALTY IN THE STAINLESS STEEL INDUSTRY IN THAILAND’S EASTERN ECONOMIC CORRIDOR”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5529-5539, Jan. 2020.