[1]
ชายเกลี้ยงช., ศิริจิรกาลว. จ., and สามัคคีป., “BLENDED SUPERVISION MODEL FOR ENHANCEMENT RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5344-5361, Jan. 2020.