[1]
แต่งตั้งลำศ., “PROCESSES OF MANAGEMENT INFLUENCING THE SUCCESS OF SERVICE QUALITYDEVELOPMENT OF THAI NATIONAL MUSEUMS”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5393-5406, Jan. 2020.