[1]
วาทโกวิโท (พันธพัฒน์)พ., ฐิตญาโณ (ตุนิน)พ., อภินนฺทเวที (แสงพงษ์)พ., and ฮ้อแสงชัยส., “HUMAN ON PEACE AND BUDDHIST PEACEFUL MEANS”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 4697-4710, Jan. 2020.