[1]
(พรสุทธชัยพงศ์)พ. ธ., สดประเสริฐส., ตรีไพบูลย์น., and ช่วยเพลพ., “THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5612-5625, Jan. 2020.