[1]
เรืองศรีว., ทิพย์ญาณช., แก้วเสถียรพ., and จุลภักดีป., “COMMUNITY SELF-MANAGEMENT IN KHUNTHURI SWAMP FOREST MANAGEMENT ACCORDING TO THE FOUR NOBLE TRUTHS”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5481-5497, Jan. 2020.