[1]
ช่วยธานีฉ., บรรณรุจิบ., and วัฒนะประดิษฐ์ข., “A MODEL OF MONASTICS ADMINISTRATION MANAGEMENT BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5092-5105, Jan. 2020.