[1]
ใจเอื้อพลสุขธ. and สุขวัฒนาสินิทธิ์ก., “FACTORS AFFECTING THE SUCCESS BY DDHIPADA 4 OF THE QUALITY ACCOUNTING OFFICE IN THAILAND”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5079-5091, Jan. 2020.