[1]
ดวงขันเพชรท., “A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5626-5640, Jan. 2020.