[1]
ธมฺมาทโรพ., วรินฺโทพ., ถ้ำทองก., ฐานวุฑฺโฒพ., and เขมาสโภพ., “ATTENDANCE THE PATIENT MONKS: ANALYSIS IN THE DIMENSION OF BUDDHISM”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 4686-4696, Jan. 2020.