[1]
สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ., ญาณเมธี (ไกรเทพ)พ., หนูทองแก้วก., อนาวิโล (ทองบุญชู)พ., and สิริเมธี (หารเทศ)พ., “THE ACTIVITY PROVIDING IN LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF ELDERLY PEOPLE IN MOO 5, TAMBOL NAMNOY, HAD-YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE”, JMND, vol. 6, no. 8, pp. 3788-3804, Oct. 2019.